Bulgarian Competence Center for Social Farming

MAIE - Национален Компетентен (НКЦ) център по социално фермерство (National Competence Center (NCC) in Social Farming)

MAIE Project NATIONAL COMPETENCE CENTRE IN SOCIAL FARMING НАЦИОНАЛЕН КОМПЕТЕНТЕН ЦЕНТЪР ПО СОЦИАЛНО ФЕРМЕРСТВО

Основната цел и идея на проекта „ Мултифункционално земеделие в Европа- социален и екологически ефект за биологичните стопанства“ (МАИЕ) за България и страните от Източна Европа е да популяризира идеите на социалното земеделие в страната ни, което е в начален стадий на развитие и за по-голяма част от земеделските ни производители то е непознато и като идея и като начин на приложение. България има добре развито биологично земеделие, което би послужило като база за развитие на социалното ермерство.

Stela Todorova
Bulgaria, Plovdiv 4000
12 "Mendeleev" Blvd.
Phone: (032) 654200
Fax: (032) 633157