Over het MAiE-Team

Tweede transnationale bijeenkomst in Schaijk/ Nederland (Giulia Colucci, Marika Krüger, Marjo Baeten, Marijke Dijkshoorn-Dekker, Alexander Seyboth, Alexandra Costa, Elina Vehmasto, Stela Todorova, Dominik Hosters, Thomas van Elsen, Joost van den Hee)

Het consortium bestaat uit partners met verschillende achtergronden die allemaal te maken hebben met verschillende aspecten van multifunctionele landbouw, met name zorglandbouw. Om het netwerk- en het verspreidingsgerichte karakter van het project te versterken zijn partners uit verschillende sectoren (sociaal, gezondheid, onderwijs, landbouw, etc) uit landen met een verschillend ontwikkelingsstadium van zorglandbouw bij het project betrokken. Partners zoals such as AGROBIO (Portugal), Area viva (Tsjechische Republiek) en de Agrarian University of Plovidv (Bulgarije) zijn nog in de pionierfase en hebben weinig ervaring met zorglandbouw, of tenminste slechts in uitzonderingsgevallen. Voor andere partners zoals MTT (Finland), AIAB (Italië) en het LEI  Institute (Nederland), heeft zorglandbouw de status bereikt van een erkend geïnstitutionaliseerd systeem van aanzienlijke omvang. In Duitsland begint de situatie zich te ontwikkelen van pionier- naar professionele fase, vooral dankzij de activiteiten georganiseerd door Petrarca en de Thüringer Ökoherz e.V..

Zorglandbouw is niet alleen een werkgebied met betrekking tot biologische landbouw. Om zorglandbouw te versterken tot een multifunctioneel instrument, betrekken we sociale instellingen en ministeries, politici, onderwijscentra, het gevangeniswezen en universiteiten bij het project. Ze zijn betrokken als kernpartners of geassocieerde partners, in het laatste geval dragen ze hun kennis en ervaring bij tijdens de focusgroepbijeenkomsten.

Om verzekerd te zijn van resultaten met hoge kwaliteit, is voor de ontwikkeling van het curriculum theoretische, praktische en methodische expertise nodig, evenals kwaliteitsevaluatie van buiten af. Verschillende soorten expertise zullen geleverd worden door partners in de focusgroepen en door de volgende instanties: