Multifunkční zemědělství v Evropě – Sociální a environmentální vlivy na ekofarmy

Na projektu Multifunkcní zemedelství v Evrope – Sociální a environmentální vlivy na ekofarmy (Multifunctional agriculture in Europe – Social and ecological impacts on organic farms) spolupracují zástupci z Bulharska, Ceské republiky, Itálie, Portugalska, Nizozemí, Finska a Nemecka.

Chceme ruznými zpusoby rozšírit vedomí o sociálním zemedelství:

  • vyzdvihnout Sociálne zemedelské hnutí,
  • podporit venkovské regiony, pracovat v dobre organizovaných sítích,
  • zkvalitnit odvetví sociální práce kombinací se zemedelským prostredím
  • a propojit nekolik hnutí a aktivit napríc Evropou.

Multifunkcní zemedelství v prípade sociálního zemedelství nabízí príležitosti pro osobní rozvoj každého cloveka a zajištuje kvalitu života. Zároven umožnuje nakládat s prírodou na základe principu udržitelnosti a obnovy venkova. Mnoho jedincu pracujících na souhre, rozvoji sociálních hodnot a alternativ malého rozmeru za zvýšením smysluplnosti nechají vyjít najevo konkurencní boje a cenové války.
Pridaná hodnota multifunkcního zemedelství otevírá výhled možného principiálního posunu.