Проектът Мултифункционално селско стопанство в Европа – социално и екологическо влияние върху органичните стопанства

Проектът Мултифункционално селско стопанство в Европа – социално и екологическо влияние върху органичните стопанства включва представители от България, Чешка република, Италия, Португалия, Холандия, Финландия и Германия.

Нашата визия е да се развие едно разнообразие от методи за разпространение на знания свързани със социаното фермерство:

  • да се поощри движението за социално фермерство,
  • пдкрепа на селските райони, да се работи в една добре организирана мрежа,
  • квалифициране в социалната област на работа в комбинация със селското стопанство
  • и свързване на няколко движения и дейности в Европа.

Мултифункционалното селско стопанство в рамките на социалното фермерство предлага възможности за индивидуална развитие на всяко човешко същество и осигуряване качество на живот. То дава възможност за един устойчив подход за управление на природата и съживяване на селските области. Много индивиди действайки в съгласие, развивайки социалните стойности и малките по размер алтернативи към напредничави рационализации ще направят по този начин да излезат на повърхността конкурентността и ценовите войни.Добавената стойност от мултифункционалното селско стопанство ще отвори перспективи за едно възможно преместване на парадигмата.