CERCICA - Cascais Coöperatieve Organisatie voor Rehabilitatie en Opleiding van Gehandicapte Burgers

CERCICA (Cooperativa para a Educação e Reabilitação de Cidadãos Inadaptados de Cascais) is een Solidariteits Coöperatief met de status van een openbare dienstcoöperatief, gevestigd sedert 1976. Zij speelt een aanvullende rol in onderwijs, training en professionele rehabilitatie met betrekking tot de openbare sector.

CERCICA’s missie is de kwaliteit van leven en rehabilitatie van mensen met een verstandelijke handicap, in een professionele context op het allerhoogste niveau en op duurzaamheid, te bevorderen, als strategische partner van de families, overheidsinstanties, ondernemers en andere deelnemers aan onze maatschappij.

CERJARDINS is een sociale onderneming, gesticht door CERCICA in 2001. Zij biedt tuinonderhoudsdiensten voor de gemeenschap, productie van planten en onderwijs op milieu en sociaal terrein. Haar belangrijkste doel is het professionaliseren van kansarme mensen die in een nadelige situatie verkeren qua beroep of sociaal gezien, gebaseerd op een persoonlijk plan voor werkgelegenheid, met het doel (re)integratie in de arbeidsmarkt.

Sedert 2006 is CERCICA erin geslaagd een groep gehandicapte burgers te professionaliseren zodat ze nu allerlei taken in de plantaardige productie vervullen. Deze groep is verantwoordelijk voor de productie van veel planten die te vinden zijn in de stadsparken van Cascais. Dit werk wordt gewaardeerd en erkend door de plaatselijke gemeenschap. Zij zijn ook verantwoordelijk voor de productie van biologische tuinbouwproducten voor de stedelijke moestuinen van Cascais en Lissabon. CERCICA biedt beroepsactiviteiten gerelateerd aan het werken in tuinen en de tuinbouw voor burgers met meer handicaps (Groene Zorg).

Sedert 2009 heeft CERCICA een project gerealiseerd betreffende milieuonderwijs, bestaande uit bezoeken van scholen aan moestuinen, kassen en ook ateliers voor schone kunsten en handwerken, etc. Dit project bood lokale schoolkinderen de gelegenheid kennis te maken met gehandicapte burgers, bewondering voor hen op te brengen en met hen samen te werken. Dit project is een opstap geweest naar meerdere projecten die er nu zijn: Farming School (in CERCICA); School Kitchen Gardens (local schools); The Kitchen Garden Tea Time (other institutions).

Onze voornaamste diensten/activiteiten zijn:

  • Interventie in een vroeg stadium voor kinderen met speciale behoeften (< 6 jaar)
  • Speciaal onderwijs en rehabilitatiecentrum voor kinderen met speciale behoeften (6 - 18 jaar)
  • Professioneel rehabilitatie centrum dat trainingsprogramma’s biedt voor mensen met een beperking (> 16 jaar)
  • Beroepsadvies en begeleiding voor mensen met een beperking
  • Bezigheidsactiviteitencentrum voor mensen met een beperking die niet kunnen integreren in de arbeidsmarkt (> 16 jaar)
  • Begeleide accommodatie voor mensen met een beperking (> 16 jaar)
  • Aan huis geleverde diensten voor ouderen. Deze dienst begon als een sociale onderneming.
  • Gezondheids & Wellness diensten voor de gemeenschap
  • Sociale onderneming op tuingebied
  • Cercica uitgeverij met kinderboeken geschikt voor alle kinderen.

CERCICA
Rua Principal, nº 320 / 320 A – Livramento
2765-383 ESTORIL
Phone: (+351) 21 465 85 90
Fax: (+351) 21 466 13 07
cercica[at]cercica.pt
www.cercica.pt