LEI Wageningen UR

Vandaag kennis creëren voor een betere toekomst. LEI ontwikkelt economische expertise voor overheidsorganisaties en de industrie op het terrein van voedsel, landbouw en de groene ruimte. Door middel van onafhankelijk onderzoek biedt LEI haar klanten een solide basis voor maatschappelijk en strategisch verantwoorde beleidskeuzes.

Het LEI voert zijn onderzoek uit in nauw contact met opdrachtgevers en andere betrokkenen in de samenleving. Het baseert zijn expertise op grondige kennis van de sector en een daarop toegespitst gebruik van economische en andere maatschappijwetenschappelijke disciplines. Het werkterrein omvat de agrosector, de visserij, het natuurbeheer en het gebruik van de groene ruimte. Alle schakels van consument tot producent zijn erin betrokken.

Het LEI werkt samen met een groot aantal wetenschappelijke partners in binnen- en buitenland. Het maakt deel uit van Wageningen UR (University & Research centre). Daarbinnen vormt het samen met het Departement Maatschappijwetenschappen van Wageningen University en het Wageningen UR Centre for Development Innovation de Social Sciences Group.

Onze onderzoeksvelden:

Sector & Ondernemerschap
Keuzeprocessen van beleid, bedrijven en ondernemers in de land- en tuinbouw

Regionale Economie & Ruimtegebruik
Gebiedsontwikkeling en het gebruik van ruimte, water en grond

Markt & Ketens
Duurzame ontwikkeling van markten en agroketens

Internationaal Beleid
Internationale afspraken over de agrosector en het landelijk gebied

Natuurlijke Hulpbronnen
Exploitatie en beheer van milieu, natuur en landschap

Consument & Gedrag
Duurzame veranderingen in koop- en consumptiegedrag

Meer informatie: www.lei.wur.nl/uk
Het is mogelijk van deze website resultaten van research te downloaden die gepubliceerd zijn door LEI.

LEI Wageningen UR
Alexanderveld 5
2585 DB Den Haag
Nederland
tel: +31 70 335 83 30
fax: +31 70 361 56 24
informatie.lei[at]wur.nl
www.lei.wur.nl