Sociální zemědělství napříč Evropou

Vývoj sociálního zemědělství v Evropě popisuje rozdílný stav odvislý od situace v příslušných zemích.

Průkopnický stav - několik projektů iniciuje implementaci sociálně-zemědělských konceptů:

  • Slovinsko
  • Česká republika
  • Bulharsko

Středně rozvinutý stav - roste počet i rozmanitost sociálně zemědělských projektů / klientské sítě jsou vytvářeny a konsolidovány / finanční zajištění není zaručené a pozornost politiků nízká:

  • Francie
  • Portugalsko
  • Finsko
  • Německo

Dobře rozvinutý stav - zdravotnický i léčebný sektor rozpoznal sociální zemědělství jako terapeutický zdroj, který zároveň vede k vyššímu uplatnění /zemědělci odhalili možný zdroj příjmů / rámec podmínek a dotační rámec je příznivý:

  • Itálie
  • Holandsko

Oficiálně přiznaný status - vědci spolupracují s protagonisty sociálního zemědělství i odbory ministerstev zdravotnictví, zamědělství a sociálních věcí / sociální zemědělství je podporováno jako jedna ze součástí veřejné správy:

  • Norsko