Zorglandbouw in Europa

De mate waarin zorglandbouw zich heeft ontwikkeld in Europa is verschillend al naar gelang de situatie in het betreffende land.

Pionier status – verschillende projecten zijn in ontwikkeling die zorglandbouw concepten uitvoeren:

  • Slovenië
  • Tsjechische Republiek
  • Bulgarije

Matig ontwikkelde status – het aantal en de diversiteit van zorglandbouw projecten groeit, specifieke gebruikers netwerken zijn in ontwikkeling en worden geconsolideerd maar politieke steun en financiële ondersteuning zijn nog niet gegarandeerd:

  • Frankrijk
  • Portugal
  • Finland
  • Duitsland

Goed ontwikkelde status – de gezondheidssector en de medische sector hebben zorglandbouw ontdekt als een bron van therapie en werkgelegenheid, landbouwers hebben zich gerealiseerd dat het een potentiële bron van inkomen biedt en hebben terreinen toegankelijk gemaakt; het statutaire raamwerk is goed ontwikkeld en subsidies komen beschikbaar:

  • Italië
  • Nederland

Officieel erkende status – wetenschappers, belanghebbenden en vertegenwoordigers van ministeries van gezondheid, landbouw en werkgelegenheid werken samen; zorglandbouw initiatieven worden ondersteund door beleid:

  • Noorwegen

www.orgprints.org/view/projects/conference.html