Социалното земеделие в Европа

Развитието на социалното земеделие в Европа е организирано на различно равнище в зависимост от ситуацията в съответната страна.

Пионери - няколко проекта поставят началото на концепцията за социално земеделие:

  • Словения
  • Чешка република
  • България

Умерено развито състояние - броят и разнообразието на проектите за социално земеделие нарастват, създават се и се консолидират потребители на специфични мрежи, политическо внимание и финансова подкрепа не са гарантирани:

  • Франция
  • Португалия
  • Финландия
  • Германия

Добре развито състояние - здравния и целебен сектор  откриват социалното земеделие като източник на терапия и заетост, фермерите го осъзнават като един възможен източник на доходи, условията на рамката и субсидиите започват да се предвижват напред:

  • Италия
  • Холандия

Официално признат статус - учените и акционерите са кооперирани и една част от министерството на здравеопазването, селското стопанство и заетостта, инициативите на социалното земеделие се подкрепят политически:

  • Норвегия

www.orgprints.org/view/projects/conference.html