Doelgroepen

De doelgroep zal actief deelnemen aan het project. Zij wordt nauw betrokken bij de ontwikkeling van het curriculum en zal later het ontwikkelde curriculum uitvoeren. De doelgroep bestaat uit:

 • agrarische ondernemers
 • trainers en docenten van beroepsopleidingen, hogescholen en universiteiten in de sectoren landbouw, sociaal werk, gezondheid en regionale ontwikkeling
 • deskundigen/beleidsmakers werkzaam in zorglandbouw en multifunctionele landbouw
 • deskundigen/beleidsmakers van landbouworganisaties (adviseurs, etc.)
 • studenten
 • medewerkers in de welzijnszorg
 • medewerkers van penitentiaire instellingen
 • verplegend personeel in ziekenhuizen en verzorgingshuizen

Hoe gaan we deze groepen bereiken en betrekken tijdens de duur van het project?

 • Deskundigen van landbouworganisaties. We willen deze groep bereiken door middel van PR werk, voorbereiding van bijeenkomsten en excursies, contacten leggen door het opzetten van het Competentie Centrum, organiseren van en deelnemen aan nationale en transnationale bijeenkomsten, zoals de zomercursus.
 • Deskundigen in de sectoren landbouw, sociaal werk en onderwijs. We willen deze groep bereiken via en met de focusgroepen. Focusgroepleden beoordelen en testen het cursusmateriaal.
 • Docenten van sociale opleidingen, hogescholen en universiteiten. We willen deze groep bereiken door middel van actieve deelname in de ontwikkeling van de experttekst en de uiteindelijke vormgeving van het curriculum.
 • Beleidsmakers in de sectoren gezondheid, onderwijs, landbouw en sociaal beleid. We willen deze groep bereiken door middel van persoonlijke contacten tijdens de projectperiode en actieve deelname aan de uitvoering van het project.